Comenzo

RESIDUO CERO. QUE É?

É un modelo de acción cuxo obxectivo é conseguir a conservación de todos os recursos, a través dun sistema responsable de produción e consumo, e da reutilización e recuperación dos materiais e produtos, evitando a contaminación do aire, terra e auga e os danos ao medio ambiente e a saúde das persoas.

Residuo Cero significa en primeiro lugar, evitar que os recursos se convertan en residuos e en segundo lugar, lograr que os materiais que se refugan transfórmense en recursos que volvan ser utilizados de novo. Trátase de imitar á natureza, onde os residuos non existen senón que se transforman sempre en novos recursos nunha roda sen fin.

Dito doutro xeito, os produtos e procesos deséñanse e xestionan para reducir a cantidade e a toxicidade dos materiais e os seus posibles residuos, conservar e recuperar todos os que poden ser novos recursos e non queimalos nin enterralos.

QUE É UNHA CIDADE OU UNHA VILA RESIDUO CERO?

Aquela que pon en marcha Estratexias e Plans de xestión adecuados, dótase dos recursos materiais, económicos e humanos necesarios, e conta coa participación dunha cidadanía informada e sensibilizada que coida a saúde da súa contorna e os seus habitantes.


QUEN SOMOS E CAL É O NOSO PAPEL EN TODO ISO

Amigos da Terra somos unha organización ecoloxista fortemente descentralizada formada por máis de 70 organizacións autónomas pertencentes a Amigos da Terra Internacional. Traballamos para fomentar un cambio local e global cara a unha sociedade respectuosa co medio ambiente, xusta e solidaria. Para iso utilizamos a incidencia política e a educación ambiental, como ferramentas centrais de traballo.

Entre as nosas áreas principais de traballo, atópase a de Recursos naturais e residuos, e alcanzar o Residuo Cero é unha das nosas metas. Os nosas cidades e vilas e os seus sistemas de xestión dos residuos domésticos están aínda moi lonxe de conseguilo e precisamente o noso papel é impulsar este debate. En liña con iso, continuamos sentando as bases para o seu desenvolvemento, posibilitando o camiño para logralo e contribuíndo á extensión do modelo. Como? Dándoo a coñecer participando en charlas, mesas redondas e debates, promovidos por outros ou por nós mesmas, onde mostramos o camiño ao residuo cero como modelo alternativo ao actual, eficiente, sostible e acorde coa lexislación. Tamén está presente nos proxectos e actividades que realizamos con diferentes colectivos e entidades locais.

O gran reto é darlle un forte impulso ao Modelo Residuo Cero, incorporando ao mesmo a entidades locais e organismos públicos, como concellos, mancomunidades de municipios, deputacións e universidades, para que o coñezan e léveno á práctica, comprobando a súa gran capacidade de cambio e transformación no deseño, o consumo e por suposto, na xestión dos residuos, con obxectivos escalables e alcanzables.

Somos membros de Zero Waste Europe, organización promotora e impulsora a nivel Somos membros de Zero Waste Europe, organización que apoia ás comunidades de toda Europa no seu camiño cara ao residuo cero a través da posta en marcha de estratexias e prácticas de economía circular, e traballamos en coordinación con Mission Zero Academy ( MiZA), a organización creadora da Certificación Cidades e Pobos Residuo Cero.

Así mesmo, formamos parte da Alianza Residuo Zero, encargada de coordinar esta certificación no estado español. Estamos a impulsar a Certificación “Cidades e Vilas Residuo Cero”, que proporcionará unha ferramenta unificada a nivel europeo, marcando uns criterios de actuación concretos e que outorgará á entidade que os leva a cabo un selo que garanta o seu nivel de implicación nestes obxectivos.

Antes de poder optar ao proceso de Certificación as entidades interesadas deben sentar as bases  do seu compromiso co residuo cero  converténdose en candidatas. Neste camiño, Amigos da Terra  ofrece a súa experiencia e apoio, asesorando a cantas estean interesadas para que unha vez preparadas, poidan optar a Certificación, e ir escalando os diferentes niveis de que se compón en función dos logros alcanzados na escala fixada de compromiso e cumprimento.